Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna Anna Machalska- Spich.

Indywidualnie ustalona godzina terapii.

Czemu to takie ważne?

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.

Skip to content