Aktualności
Wybieram zawód

Wybieram zawód

Ósmoklasisto zapraszamy na stronę https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/
Strona skierowana jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w technikach i
branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku
kształcenia. Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy wsparciu Kuratorium Oświaty w
Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz we współpracy ze szkołami prowadzącymi
kształcenie w zawodach.

53 448 thoughts on “Wybieram zawód