Czesne

Czesne w naszej szkole wynosi:

625 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy w roku;

750 zł miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy w roku;

 

Opłata za za drugie dziecko:

542 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy w roku;

650 zł miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy w roku.

 

Opłata za trzecie dziecko:

460 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy w roku;

550 zł miesięcznie, płatne przez 10 miesięcy w roku.

 

Czesne obejmuje:

– Wykwalifikowana kadrę pedagogiczną
– 9-godzinną opiekę od poniedziałku do piątku
– Opiekę logopedy, psychologa i pielęgniarki
– Codzienne posiłki
– Codzienną naukę języka angielskiego (6x w tygodniu, 1 x z native speakerem)
– Drugi język obcy (do wyboru niemiecki, hiszpański, francuski 4x w tygodniu)
– Wyjścia do filharmonii
– Szeroki wybór kół zainteresowań
– Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze
– Szeroką gamę pomocy dydaktycznych