Góra Grosza w naszej szkole

data: 25.11.2012, 11:57 | autor: Redakcja | kategorie: Aktualności

Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. W naszej szkole od poniedziałku 26 listopada, uczniowie gimnazjum będą zbierać grosze od całej społeczności uczniowskiej. Mamy nadzieję, że uda się nam wspólnymi siłami uzbierać ogromna górę grosików, dzięki którym wspomożemy dzieci wychowujące się poza własną rodziną. Może warto sobie w tym szczególnym czasie, w którym zaczynamy przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia wkraczając w czas Adwentu, pomyśleć o innych i przypomnieć sobie jaki cel ma Akcja Góra Grosza.


JAKI JEST CEL AKCJI I NA CO PRZEZNACZANE SĄ PIENIĄDZE Z AKCJI GÓRA GROSZA?

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.
W tym roku szczególnie chcielibyśmy skupić się na realizacji reformy domów dziecka (zgodnie z długo oczekiwaną Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których realizowane są programy mające na celu powrót dziecka do domu, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom. Bo co może być lepsze dla rozwoju dziecka, jak nie jego własna rodzina? Towarzystwo „Nasz Dom” utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.
Od dwunastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tej akcji.