Organizacja roku Szkoła Podstawowa

 

ORGANIZACJA  ROKU SZKOLNEGO  2017/2018

1 Rozpoczęcie roku szkolnego 3.09.2018 r.
2 Zebrania z rodzicami 13.09.2018 r. klasy 0-IIIG
3 Zimowa przerwa świąteczna
4 Zebrania z rodzicami
5 Rada klasyfikacyjna za I półrocze
6 Zakończenie pierwszego semestru
7 Ferie zimowe
8 Rekolekcje Wielkopostne
9 Wiosenna przerwa świąteczna
10 Egzamin gimnazjalny

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,

z zakresu języka polskiego

 

 

 

11 Egzamin gimnazjalny– cz. matematyczno-przyrodnicza

z zakresu przedmiotów przyrodniczych,

z zakresu matematyki

 

 

 

12 Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny

na poziomie podstawowym,

na poziomie rozszerzonym

 

 

 

13 Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego  
14 Zebrania z rodzicami
15 Boże Ciało  
16 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2015/16
17 Zakończenie  rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2015/2016 . podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm
18 Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2017r.