Organizacja Roku Szkolnego

data: 20.11.2012, 19:32 | autor: Redakcja | kategorie: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa

Rozpoczęcie roku szkolnego  – 1 września 2015r.

•   Zimowa przerwa świąteczna:
•   Zakończenie I semestru: 31.01.2015
•   Ferie zimowe:
•   Sprawdzian w klasie 6:
     – język polski/matematyka godz. 9.00
     – język angielski godz. 11.45
•    Rekolekcje Wielkopostne:
•    Wiosenna przerwa świąteczna:
•    Egzamin gimnazjalny
     – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9.00
     – z języka polskiego godz. 11.00
•    Egzamin gimnazjalny 22 kwietnia część matematyczno-przyrodnicza
     – z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz. 9.00
     – z zakresu matematyki godz. 11.00
•    Egzamin gimnazjalny 23 kwietnia z języków nowożytnych
    – poziom podstawowy godz.9.00
    – poziom rozszerzony godz. 11.00
•    Boże Ciało 4 czerwca
•    Zakończenie roku szkolnego: