Rekrutacja 2019

Szanowni Państwo w zbliżającym się roku szkolnym planujemy otwarcie oddziału przedszkolnego 0, klasy 1 i 4.


Wszystkim naszym uczniom zapewniamy:

 • Wykwalifikowana kadrę pedagogiczną
 • 9-godzinną opiekę od poniedziałku do piątku
 • Opiekę logopedy, psychologa i pielęgniarki
 • Codzienne posiłki
 • Codzienną naukę języka angielskiego
 • Drugi język obcy
 • Wyjścia do filharmonii, teatru, kina i muzeów
 • Ciekawe wycieczki poszerzające wiedzę dzieci
 • Wiele uroczystości szkolnych i klasowych
 • Szeroki wybór kół zainteresowań
 • Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze
 • Szeroką gamę pomocy dydaktycznych
 • Miłą, rodzinną atmosferę

W celu zapisania dziecka bądź uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem szkoły.

Numer telefonu 34 324 72 48

Informacje o czesnym za szkołę.