Aktualności
Nauka w szkole od 18 stycznia 2021 -wytyczne MEiN, MZ i GIS

Nauka w szkole od 18 stycznia 2021 -wytyczne MEiN, MZ i GIS

Od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I- III wracają do nauki stacjonarnej. Zajęcia będą odbywać się w pełnym reżimie sanitarnym, tzn tak jak podczas nauki w okresie jesiennym według ustalonego
planu zajęć.

Natomiast uczniowie klas IV- VIII kontynuują naukę zdalną na platformie Classroom.

Rodzice klas I-III oraz oddziału przedszkolnego proszeni są:
1. O przyprowadzanie wyłącznie zdrowych dzieci- bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych
2. Przestrzeganie obowiązujących zasad w trakcie przyprowadzania i odbierania dzieci
3. Nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły, jeżeli w domu ktoś przebywa na kwarantannie


Wytyczne MEiN, MZ i GIS
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

33 398 thoughts on “Nauka w szkole od 18 stycznia 2021 -wytyczne MEiN, MZ i GIS