Świetlica

Świetlica dla uczniów klas 1-3 jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 13.30 – 17.00

Świetlica dla uczniów klas 4-6 jest czynna od poniedziałku do piątku, po zakończonych zajęciach i trwa do godziny 17.00