Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Ewa Bielobradek, godziny pracy:

Poniedziałek:

9:50 – 11:40 

12:40 – 13:35

Wtorek:

8:00 – 8:55

10:40 – 11:40

12:30 – 13:30

Środa:

8:40 – 9:50

Czwartek :

8:40 – 9:50

10:35 – 11:45

Czemu to takie ważne?

Praca pedagoga to przede wszystkim dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych, organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi, udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu oraz prowadzi profilaktykę uzależnień.

Skip to content