Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Ewa Bielobradek, godziny pracy:

Poniedziałek 11:40 – 13:40

Wtorek 10:35 – 11:35

Środa 8:30 – 9:30

Czwartek 10:35 – 13:35

Piątek 8:30 – 10:30

Czemu to takie ważne?

Praca pedagoga to przede wszystkim dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych, organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi, udzielanie pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu oraz prowadzi profilaktykę uzależnień.

Skip to content