Od dzisiaj mierzymy się że smogiem!!!

Na naszej szkole zamontowano urządzenia pomiarowe do monitorowania jakości powietrza.Edukacyjna Sieć Antysmogowa to projekt unikalny na skalę europejską, który łączy dwa ważne obszary: edukację ekologiczną i edukację cyfrową. Uczniowie będą korzystać z pomiarów jakości powietrza a także uczestniczyć w zajęciach o smogu z wykorzystaniem cyfrowych materiałów, które będą udostępnione szkole za pośrednictwem platformy e-learningowej eduESA.

Skip to content