Robotyka

🤖Zajęcia Robotyki w klasie 1-3 

 ➡️Rozwijają  umiejętności manualne, 

 ➡️Stymulują wyobraźnię i myślenie twórcze, 

 ➡️Wzrastają chęci i umiejętności pracy w grupie 

 ➡️Wzmacniają cierpliwość i wytrwałość, 

 ➡️Pobudzają myślenie kreatywne i przestrzenne, 

 ➡️ Zwiększają zainteresowanie nauką.

Skip to content