Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „EMOCJA”

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 7a z naszej szkoły przystąpiła do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „EMOCJA”. Projekt ten składa się z 5 modułów: KREATYWNOŚĆ, WYOBRAŹNIA, MOC SŁÓW, EMPATIA, ODWAGA.

Moduł „Kreatywność” udało się zrealizować w 100% – uczniowie poznali definicję kreatywności, omówione ostały cechy człowieka kreatywnego oraz wskazywali swoje mocne strony, a także odpowiedzieli na pytanie czy warto być kreatywnym. W ramach pracy w grupach uczniowie mieli za zadanie dokończyć bajkę … w wyniku aktywnej pracy powstały cztery szczęśliwe zakończenia…jak to w bajkach bywa…

Przeżyjmy to jeszcze raz …

Autorem filmu jest Kuba z 7a:-)

W ramach realizacji modułu uczniowie również poznali historię dziewczynki o imieniu Vashti, opisanej przez P. Reynoldsa. W opowieści „The Dot” mała Vashti, dzięki malutkiej kropce i wspaniałej, mądrej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Opowiadanie z książki “The Dot” stało się inspiracją dla wielu nauczycieli i dzięki temu w 2008 roku powstał „Międzynarodowy Dzień Kropki”. Święto, obecnie, jest obchodzone już w 108 krajach i przypada na dzień 15 września. Pomysł obchodzenia tego święta ma na celu pobudzać kreatywność i pomysłowość uczniów oraz zachęcać ich do tworzenia. Uczniowie klasy 7a obchodzili swoje święto, czego dowodem były założone 15 września ubrania w kropki.

17 941 thoughts on “Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „EMOCJA”