Nauczyciele

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie

Dyrektor szkoły –  mgr Iwona Chudzicka

Wychowawcy klas:

Klasa I – mgr Małgorzata Kołodziejska

Klasa II – mgr Joanna Jakubowska 

Klasa III – mgr Monika Janik

Klasa IV- mgr Aneta Borowiecka 

Klasa V- mgr Szostek Ewa

Klasa VI- mgr Monika Trzcińska 

Klasa VII- mgr Ewa Bielobradek 

Klasa VIII – mgr br. Mateusz Dębski 

 • mgr Ewa Bielobradek  – nauczyciel wspomagający, pedagog szkolny
 • lic. Adrian Borowiecki – muzyka
 • mgr Aneta Borowiecka – język polski, świetlica
 • mgr br. Mateusz Dębski – religia, świetlica
 • mgr Sylwia Haba – matematyka
 • mgr Piotr Hodura – geografia, EDB
 • mgr Joanna Jakubowska – edukacja wczesnoszkolna, przyroda
 • mgr Monika Janik – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Agata Kamińska – świetlica
 • mgr Marta Szkiel – technika, plastyka
 • mgr Małgorzata Kołodziejska – edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Renata Krawczyk – historia, wos, biblioteka
 • mgr Anna Łyczko – chemia
 • mgr Beata Otocka – fizyka
 • mgr Monika Pisula – język niemiecki
 • mgr Ewa Szostek – język angielski
 • mgr Ewa Sendal – informatyka
 • mgr br. Wiesław Telega – wychowanie fizyczne
 • mgr Monika Trzcińska – język hiszpański
 • mgr Justyna Walenta-Mazurkiewicz –  biologia
 • mgr Beata Young – język angielski
Skip to content