Biblioteka

Godziny otwarcia 

poniedziałek : 11.45 – 12.45, 13.35 – 15.20

wtorek : 11.25 – 12.45

środa : 10.35 – 11.45, 12.45 – 13.35

czwartek : 11.45 – 12.45, 14.20 – 15.15

Od października 2020 roku, biblioteka szkolna znalazła przytulne miejsce na poddaszu naszej
szkoły. Właśnie rozpoczęły się pierwsze wizyty uczniów w nowej bibliotece, gdy … nastąpiło
zamknięcie szkół. Nasi uczniowie pozostali w swoich domach i wizyty w bibliotece trzeba było
odłożyć na późniejszy czas. A mieliśmy plany i pomysły do zrealizowania…
Trudno, jeszcze będzie dobrze, jeszcze będzie bezpiecznie i normalnie. Wtedy nadrobimy.

Gdy dzieci pozostają w domach ogromny wpływ na kształtowanie ich kompetencji
czytelniczych mają rodzice.

„Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą , jaką możesz zrobić dla przyszłości
swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie
oraz radykalne ograniczenie telewizji…”

Jim Trelease

W obecnych czasach umiejętność pisania i czytania jest koniecznością. Jest podstawą postępu
i rozwoju. Ludzie, którzy nie są oczytani mają problemy w wyrażaniu swoich myśli, poglądów,
przekonań. Dom rodzinny ma najsilniejszy wpływ na rozwój zainteresowań czytelniczych, bo to w
nim następuje pierwszy kontakt dziecka z książką.
We współczesnym świecie czytanie stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Kto nie czyta ten
nie nadąża za zmianami w świecie. Czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem się od telewizji czy
komputera. Więź z rodzicami wzmocniona czytaniem daje dziecku siłę do pokonania wielu pokus i
zagrożeń. Wybierając czytanie, dajecie Państwo wiele różnych szans sobie i dzieciom. Otwieracie
przed dziećmi nowe możliwości i z takim kapitałem wchodzą one w doroślejsze życie.
Naprawdę warto czytać dzieciom. Poprzez wspólne czytanie rozwija się emocjonalna więź
będąca podstawą dobrego rozwoju i wychowania. Czas poświęcony dziecku sprawia, że czuje się ono
ważne i wyjątkowe, co wzmacnia jego poczucie wartości. Czytając dziecku możemy lepiej poznać
jego sposób przeżywania, trudności i lęki.

Rodzinne głośne czytanie najlepszą terapią.

Czytając w domu, w atmosferze wzajemnej akceptacji, w sytuacji odprężenia wytwarza się
intymny kontakt czytelniczy. Czytający rodzic koncentruje się na dziecku i nawiązuje się jedyna w
swoim rodzaju wieź. Moc słowa to nie tylko tekst książki, ale również głos czytającego, bliskość,
przytulenie, wspólny uśmiech czy wzruszenie. Badania przeprowadzone w ramach kampanii „Cała
Polska czyta dzieciom” wykazały, że wystarczy 20 minut czytania każdego dnia, by dziecko stało się
bardziej pogodne i śmiałe, wrażliwe oraz ciekawe świata. Wspólne czytanie to także bliski kontakt z
rodzicem, dziadkami czy rodzeństwem, niezależnie od tego ile się ma lat.

W wieku dorastania nie należy rezygnowań ze wspólnego głośnego czytania. Rodzice bardzo
często mają problem z zaakceptowaniem i przyjęciem istotnych zmian jakim ulega ich dziecko. W
rezultacie dochodzi do nieporozumień i konfliktów. Książka może stać się jednym z istotnych
elementów sprzyjających rozwojowi nastolatka. Może podtrzymywać i kształtować prawidłowe
relacje między rodzicami, a ich dorastającym dzieckiem. Trudny czas dojrzewania może być stać się
mniej dokuczliwy również przez odpowiedni dobór literatury i zachętę do czytania. Choć początkowo
może to wydać trudne to jednak badania dowodzą, że poprzez czytanie zacieśniają się relacje
pomiędzy rodzicem a nastolatkiem.

Pamiętajmy, nikt z nas nie rodzi się czytelnikiem, ale może się nim stać poprzez odpowiednie
przygotowanie.

Zapraszam do biblioteki szkolnej!

Renata Krawczyk

Bibliografia:
1. Zasoby portalu internetowego kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
2. Materiały z zajęć: Wykorzystanie różnych form literackich w procesie wspierania rozwoju
dzieci i młodzieży – mgr Aleksandra Wilkin-Day, w ramach studiów podyplomowych
„Psychologia Pozytwywna” 2019/20.
3. Książka uczy, bawi wychowuje. Wpływ rodziców na kształtowanie kompetencji czytelniczych
dzieci, oprac. Patrycja Kacykowska.

Skip to content