Historia szkoły

Z wielką przyjemnością witamy Państwa na stronie naszej szkoły, której tradycje sięgają czasów sprzed II wojny światowej, kiedy to Bracia otworzyli Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki. Wspomniana Szkoła została zlikwidowana przez hitlerowców, a budynek zamieniony na kasyno wojskowe.

Podczas całej okupacji Bracia prowadzili w Częstochowie dom dziecka dla sierot wojennych, co dawało możliwości prowadzenia tajnego nauczania. Po roku 1945 kilkakrotnie otwierano różne szkoły, jednakże ze względu na ówczesną sytuację polityczną, przetrwały one tylko kilka lat.

W budynku, którego większą część odebrano Braciom, były w tym czasie: hotel robotniczy, biuro projektów, a później do roku 1981 publiczna szkoła specjalna. Następnie był tu nowicjat, gdzie do życia zakonnego przygotowywali się młodzi kandydaci na Braci.

1 września 1998 roku Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich przeżyło wielkie wydarzenie historyczne. Budynek przy ulicy Pułaskiego 71 zapełnił się dziećmi i ich rodzicami. Jego poświęcenia dokonał abp Stanisław Nowak. W szkolnym ogrodzie odbyło się „pasowanie” nauczycieli oraz pierwszych uczniów i uczennic. Obecnie w Częstochowie funkcjonuje wielka „lasaliańska” rodzina licząca 220 uczniów.

Całość architektoniczną szkoły tworzą dwa połączone ze sobą budynki. W stanowiącym starszą część szkoły, zabytkowym pałacyku, umieszczone są sale lekcyjne klas O – 3, natomiast w drugim budynku znajdują się pracownie dla najstarszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Od 18.09. 2004 roku wszyscy możemy cieszyć się nowo wybudowaną salą gimnastyczną.

Szkoła to dla dziecka, drugi po rodzinnym dom, dlatego wszystkie pomieszczenia są dobrze wyposażone, a kolorowe dekoracje tworzą ciepłą, przyjazną atmosferę. Znajdująca się tutaj sala komputerowa posiada 20 stanowisk pracy, z których uczniowie korzystają podczas lekcji lub podczas zajęć kółka informatycznego.

Od kwietnia 2003 roku rozpoczęła swoją działalność biblioteka szkolna. Większość księgozbioru pochodzi z darów Zgromadzenia Braci Szkolnych, rodziców i prywatnych osób. W akcję zbierania książek włączono także uczniów naszej szkoły. W chwili obecnej biblioteka posiada pełny zestaw lektur do wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Najbardziej rozwinięte działy to: literatura uzupełniająca dla uczniów, literatura polska, religioznawstwo i powieści historyczne. Udało nam się zgromadzić ponad 3700 woluminów. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o nowości wydawnicze. Najczęściej uczniowie korzystają z księgozbioru podręcznego, a szczególnie z encyklopedii szkolnych WSiP oraz PWN.

Wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum mają w tygodniu 5 godzin języka angielskiego. Począwszy od klasy 4, uczniowie dodatkowo uczą się języka niemieckiego w wymiarze 4 godzin.

Strojem obowiązującym w szkole podstawowej jest granatowa kamizelka z emblematem „SIGNUM Fidei”. Dopełnieniem stroju dla dziewczynek jest prosta spódniczka w kratkę, a dla chłopców granatowe spodnie. Natomiast w gimnazjum na strój szkolny składa się granatowa marynarka z ww. emblematem; dziewczynki uzupełniają strój granatową, prostą i elegancką spódniczką.

Charakterystyczny uniform uczniowie otrzymują podczas uroczystości pasowania na ucznia klasy pierwszej. Szkoła zapewnia naukę w klasach o liczebności nie przekraczającej 23 uczniów. Wśród zajęć pozalekcyjnych oferujemy: chór, taniec towarzyski, szachy, zajęcia plastyczne, naukę gry na keyboardzie, udział w zajęciach koła sportowego, koła przedmiotowe. Uczniowie mogą korzystać z pomocy logopedycznej, psychologicznej, brać udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej i terapii pedagogicznej.

Na terenie szkoły funkcjonują trzy gromady zuchowe i jedna drużyna harcerska, które biorą czynny udział we wszystkich imprezach organizowanych przez ZHP (Światełko Betlejemskie, Zlot Hufca, Jesienny i Wiosenny Złaz Zuchowy, Wesołek).

Dużym walorem naszej szkoły jest świetlica czynna do godziny 17.00.

Szkoła zapewnia ciepłe posiłki: herbatę, zupę, dwa razy w tygodniu drugie danie. Ich spożywanie poprzedza i kończy modlitwa. W szkole funkcjonuje również sklepik, w którym można kupić słodkie bułki, napoje i inne pyszności.

Dbając o rozwój kulturalny uczniów zapewniamy im udział w comiesięcznych porankach muzycznych odbywających się w Filharmonii Częstochowskiej. Korzystamy z ofert Teatru im. Adama Mickiewicza i Krakowskiej Agencji Artystycznej. Szkolny harmonogram imprez zawsze rozpoczyna rajd z okazji powitania jesieni. W pierwszym roku pracy Panią Jesień witaliśmy w ogrodzie szkolnym. Bliska współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Uszycach daje nam możliwość obchodów „Święta Pieczonego Ziemniaka” w tamtejszej placówce, podczas którego doskonale bawimy się z Królową Bulwinką. Chcąc podtrzymać ciepłą, domową atmosferę uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami spotykają się przy wigilijnym opłatku poprzedzonym uroczystymi Jasełkami. Dzień Matki, Ojca to wielki rodzinnoszkolny festyn, który zazwyczaj odbywa się na początku czerwca.

W czasie roku szkolnego organizowane są liczne wyjazdy na wycieczki, rajdy, zielone szkoły, itp. W ubiegłym roku gościliśmy we Francji w miejscowości Port Grimaund, natomiast w roku szkolnym 2007-2008 w miesiącu październiku odbyła się pielgrzymka do Rzymu, rozpoczynająca obchody 10–lecia szkoły.

W myśl słowom: „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, pierwsza godzinę zajęć dydaktycznych rozpoczynamy wspólną modlitwą, w której prosimy o Boże Błogosławieństwo w pracy szkolnej. Oprócz tego swoje prośby i podziękowania kierujemy do Pana Boga podczas comiesięcznych mszy świętych, odbywających się w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej.

Dzieci klasy drugiej szkoły podstawowej objęte są programem przygotowującym do sakramentu Eucharystii, a młodzież klasy trzeciej Gimnazjum przygotowuje się do Bierzmowania. Na wspomniany program składają się wspólne msze święte dla uczniów i ich rodziców, a także konferencje przygotowujące do sakramentów świętych.

Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, prawidłowy rozwój emocjonalny, wysoki poziom nauczania oto cele nadrzędne naszego programu wychowawczego. Staramy się, by nauczycielami i pracownikami w nasze szkole były osoby nie tylko kompetentne i dobrze przygotowane do pracy zawodowej, ale także świadczące swoim życiem o głoszonych wartościach.

Skip to content