Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

w Szkole Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie 

DataWydarzenie
1 września 2022Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14.09.2022 r. środa 14.09.2022 r.Rada Pedagogiczna, Zebrania z rodzicami klas 1 - 8
23.11.2022 r. środaZebranie z rodzicami klas 1- 8
od 22.12.2022 r. - do 31.12.2022 r. 06.01.2023 r.Zimowa przerwa świąteczna + Święto 3 Króli
04.01.2022 r.Zebrania z rodzicami klas 1 - 8
31.01.2023 r.Rada klasyfikacyjna
od 16-01.2023 r. - do 29 .01.2023 r.Ferie zimowe
03 - 04 - 05.04.2023 r.Rekolekcje Wielkopostne
od 06 - 11.04. 2023 r..Wielkanocna Przerwa Świąteczna
15.05.2023 r.25 lecie Szkoły Podstawowej Św. Jana de La Salle w Częstochowie
23.05.2023 godz. 9.00 egzamin z języka polskiego 24.05.2023 godz. 9.00 egzamin z matematyki 25.05.2023 godz. 9.00 egzamin z języka nowożytnegoEgzamin Ósmoklasisty
12. 06.2023 r. godz. 9.00 egzamin z języka polskiego 13.06.2023 r. godz. 9.00 egzamin z matematyki 14.06.2023 r. godz. 9.00 egzamin z języka nowożytnegoDodatkowy termin egzaminu Ósmoklasisty
17.05.2023 r.Zebrania z rodzicami
08.06.2023 r.Boże Ciało
16.06.2023 rRada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok szkolny 2022/23
od 24.06. do 31.08.2023 r.Przerwa wakacyjna
14.10.2022 r. Dzień Edukacji Narodowej 31.10.2022 r. Dzień przed Dniem Wszystkich Świętych 22.12.2022 r. Dzień wolny przed przerwą świąteczną 09.06.2023 r. Dzień po Bożym CieleDodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
I półrocze do 11.01.2023 r. II półrocze do 12.06.2023 r.Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych
Skip to content