Dzień recytatorski

Z okazji 200. rocznicy wydania I tomu ,,Poezji” Adama Mickiewicza, który zapoczątkował w Polsce romantyzm, dziś na lekcjach języka polskiego Uczniowie brali udział w Narodowym Czytaniu ,,Ballad i romansów”.

Skip to content